top of page
CDT Webinar Banner Capital E_E_.png

WIRE HARNESS DESIGN CHALLANGES - MCAD AND PLM INTEGRATION

Dear colleague,

Developing wire harness electrical platforms has become a challenge due to growing complexity and increased electrical and electronic content use. Aerospace and automotive companies need to modernize their development and manufacturing processes to achieve program profitability while satisfying demands for efficiency and more mission capabilities. These companies and their suppliers are quickly turning to a digitalized approach to accomplish this. Using a comprehensive digital twin and digital thread, OEMs can speed up program lifecycle development and introduce less risk into design and manufacturing. Certification becomes a straightforward endeavor. Digitalization allows teams to work in a virtual environment. It raises a high level of automation across domains and disciplines, bringing visibility, insight, and traceability to all facets of the electrical program and wire harness system development.

Join the webinar on the 20th of September, and you will get a glimpse at how Capital has evolved to meet the industry complexities of the 21st century. You’ll be introduced to the Capital E/E Systems development environment. Learn how Capital helps teams reduce program risk and meet compliance. Understand Capital’s role in the Siemens Xcelerator portfolio. Finally, Capital integrates with other Siemens tools like NX and TeamCenter.

Değerli Meslektaşım,

 

Elektriksel kablaj tasarımı karmaşıklık ve elektrik - elektronik içeriğin artan kullanımı nedeniyle bir zorluk haline geldi. Program karlılığını elde etmek için, verimlilik ve daha fazla görev kabiliyeti taleplerini karşılarken, firmaların geliştirme ve üretim süreçlerini modernize etmesi gerekiyor. Havacılık / uzay şirketleri ve otomotiv gibi birçok sektör ve bu firmaların tedarikçileri, bunu başarmak için hızla dijitalleştirilmiş bir yaklaşıma yöneliyor. Kapsamlı bir dijital ikiz ve dijital akışları kullanarak, OEM'ler program yaşam döngüsü geliştirmeyi hızlandırabilir ve bu sayede hem tasarım hem de üretimdeki riskleri azaltabilirler. Sertifikasyon bu sayede kolay bir uğraş haline gelir. Dijitalleşme, ekiplerin yalnızca sanal bir ortamda çalışmasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda elektrik programı ve kablo sistemi geliştirmenin tüm yönlerine görünürlük, anlaşılırlık ve izlenebilirlik getiren alanlar ve disiplinler arasında yüksek düzeyde bir otomasyon sunar.

 

20 Eylül'deki web seminerimize katılarak Capital'ın 21. yüzyılın endüstri karmaşıklıklarına çözüm bulmak için nasıl geliştiğine dair bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu seminerde Capital E/E Systems geliştirme ortamıyla tanışacaksınız. Capital'ın ekiplerin program riskini azaltmasına ve uyumluluğu sağlamasına nasıl yardımcı olduğunu öğrenebileceksiniz. Siemens Xcelerator portföyünde Capital'ın rolünü ve son olarak Capital'in NX ve TeamCenter gibi diğer Siemens araçlarıyla nasıl entegre olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağız.

DATE: September 20th 2023

PRESENTER: Gürkan Göğüş

bottom of page